Wat is de actuele stand van zaken?

 

Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo besloten de benodigde bestemmingsplannen voor het windpark niet vast te stellen. Gezien het (provinciale) belang van het windpark hebben Gedeputeerde Staten besloten om een provinciaal inpassingsplan op te stellen. De procedure van het inpassingsplan is in mei 2018 gestart.

Gedeputeerde Staten zullen naar verwachting begin juni besluiten over het ontwerp inpassingsplan en de vergunningaanvraag voor het windpark. Zowel de ontwerpvergunning en het ontwerpinpassingsplan liggen na het besluit van Gedeputeerde Staten voor zes weken ter inzage. Van medio juni tot en met eind juli 2018 kunt u bezwaar maken tegen zowel de ontwerpvergunning als het ontwerpinpassingsplan, door het indienen van een zienswijze. Meer informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, vindt u op de website van de provincie Limburg.

Het inpassingsplan zal door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld. Behandeling van het inpassingsplan in Provinciale Staten staat gepland in de Statenvergadering van eind september. Na een positief besluit zal Gedeputeerde Staten vervolgens de definitieve vergunning verlenen.