Wat is de actuele stand van zaken?

 

Op 28 september 2018 hebben Provinciale Staten van de provincie Limburg het inpassingsplan voor Windpark Greenport Venlo vastgesteld. Daags daarna hebben Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu verleend.

Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 15 november liggen de vastgestelde stukken ter inzage. In die termijn kunnen belanghebbenden beroep in dienen bij de Raad van State. De Raad van State zal naar verwachting uitspraak doen medio 2019.