Wat doen we?

 

Etriplus doet de volgende typen projecten:

  • Energie-infrastructuur – bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet
  • Energiebesparing – bijvoorbeeld de uitvoering van projecten op het gebied van ledverlichting
  • Energieopwekking – bijvoorbeeld de aanleg van een zonnepark of windturbinepark

Daarnaast is Etriplus sterk betrokken bij initiatieven van andere partijen om de energievoorziening te verduurzamen en kringlopen te sluiten. Denk aan de plannen om een lng-station te realiseren en de initiatieven die er zijn om een grote vergister in Greenport Venlo te vestigen. Etriplus brengt daarvoor de relevante partijen bij elkaar en draagt bij aan de ontwikkeling.