Warmte en koude

 

In het glastuinbouwgebied Californië hebben we samen met de bedrijven een plan gemaakt voor een warmtenet dat het gehele gebied bestrijkt. In 2016 wordt dit warmtenet aangelegd. Hiermee kunnen bedrijven die te veel warmte hebben deze leveren aan bedrijven die juist warmte nodig hebben. Zo wordt de warmte optimaal benut.

Het warmtenet wordt gevoed met aardwarmte. Hierbij wordt water met een temperatuur van circa 80 graden Celsius omhoog gepompt. De warmte wordt via een warmtewisselaar aan het water onttrokken. De warmte waarin het warmtenet voorziet, is duurzaam en betaalbaar: de kosten zijn zeker niet hoger dan de kosten van fossiele energie en we streven ernaar om lager uit te komen. Bovendien hebben de afnemers de zekerheid dat hun energiekosten over een reeks van jaren stabiel blijven (daar waar de prijzen van energie die met fossiele bronnen wordt opgewekt sterk kunnen fluctueren).

Aanleg aardwarmtebron
Eén aardwarmtebron die nodig is voor het aardwarmtenet is er al. Deze bron is eigendom van paprikateler Wijnen Square Crops. Een tweede warmtebron is in 2016 geboord en wordt naar verwachting begin 2017 in bedrijf genomen, door een consortium van tuinders Van Lipzig en Gielen en gebiedsontwikkelaar Californië. Samen met deze bedrijven heeft Etriplus het warmtenet ontwikkeld en met haar aandeelhouders Alliander DGO en DCGV gefinancierd. De infrastructuur wordt naar verwachting eind 2016 opgeleverd. Daarna kan de warmtelevering vanuit de aardwarmtebron aan de aangesloten tuinders plaatsvinden. Als dit warmtenet eenmaal is gerealiseerd, kunnen we een verbinding maken tussen de twee aardwarmtebronnen. Zo kunnen we nog meer tuinbouwbedrijven in Californië aansluiten.

Met de aardwarmte kunnen ze voor een groot deel in hun behoefte aan warmte voorzien. Daarnaast hebben de tuinbouwbedrijven allemaal een eigen warmtekrachtkoppeling (wkk). Met een wkk wordt elektriciteit en opgewekt en CO2 gemaakt. Als bijproduct ontstaat warmte. Beide kunnen de bedrijven gebruiken (de warmte dient dan als aanvulling op de warmte van het warmtenet). Bij een teveel aan warmte kunnen de bedrijven deze leveren aan het warmtenet, zodat andere ondernemers hiervan gebruik kunnen maken.

Het warmtenet gaat verder
Het is de bedoeling het warmtenet door te trekken naar andere gebieden binnen Greenport Venlo. Zo gaat het net naar verwachting vanaf 2017 agri-gerelateerde bedrijven van warmte voorzien. De warmte zal daar onder meer gebruikt worden voor het drogen van compost. Daarnaast wordt het warmtenet uitgebreid naar Trade Port Noord, waar grote distributiecentra gevestigd zijn. En ook naar het nieuw te ontwikkelen Campusterrein in het voormalige Floriadegebied alsmede naar Fresh Park Venlo. Op dit bedrijventerrein zijn meer dan 130 gespecialiseerde bedrijven gevestigd in de verssector (vlees, zuivel, groente, fruit en sierteelt). Deze bedrijven hebben voornamelijk behoefte aan koeling. Via absorptiekoeling kan de warmte van het warmtenet worden omgezet in koude. Etriplus ontwikkelt daarom een plan om de bedrijven van het Fresh Park Venlo op het warmtenet aan te sluiten. Deze oplossing brengt voor de ondernemers belangrijke voordelen met zich mee. Bedrijven kunnen afscheid nemen van hun vaak verouderde koelsystemen, ze zijn verzekerd van duurzame koude en weten over een reeks van jaren welke prijs ze daarvoor betalen. In de loop van 2017 wordt duidelijk of voldoende ondernemers belangstelling hebben voor deze oplossing.

Andere ontwikkelingen
Ook in andere deelgebieden zijn er plannen voor warmtenetten. Bijvoorbeeld in het glastuinbouwgebied Siberië. Daar kan de warmte niet alleen gebruikt kan door de glastuinbouwbedrijven, maar ook door de bedrijven die zich in het naast gelegen tuinbouwgebied Siberië vestigen. Het warmtenet kan worden gevoed met de warmte die de wkk’s van de tuinbouwbedrijven leveren. Daarnaast onderzoeken we of we in Siberië een aardwarmtebron kunnen realiseren en of er mogelijkheden zijn om warmte tijdelijk in de grond op te slaan.