Waarom windenergie?

 

Nederland maakt werk van de energietransitie: we nemen afscheid van kolen en aardgas, en stappen over op schone, duurzame energie. Om de energietransitie te laten slagen, hebben we álle duurzame bronnen nodig, dus ook windenergie.

In Nederland moet in 2020 14 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt. Hiermee dragen we bij aan Europese afspraken en aan het klimaatakkoord van Parijs (2016). Daarin is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden mag stijgen.

Het Rijk heeft als doel dat in 2020 met windenergie op land 6.000 megawatt wordt opgewekt. Voldoende om 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Elke provincie levert een bijdrage. Zo is afgesproken dat de provincie Limburg 95,5 megawatt aan windenergie gaat opwekken, onder meer dus in Greenport Venlo. Het windpark draagt er in belangrijke mate toe bij dat Greenport Venlo zoveel mogelijk energieneutraal wordt.