Waarom duurzame energie?

 

Met duurzame energie besparen bedrijven in Greenport Venlo aanzienlijk op de kosten van elektriciteit en gas. Bovendien hebben zij over een reeks van jaren zekerheid over de hoogte van hun energiekosten. De prijzen van fossiele energie kunnen immers sterk fluctueren en daarmee de kostprijs nadelig beïnvloeden. Met duurzame energie nemen ondernemers zelf de regie en kiezen voor prijszekerheid.

De keuze voor duurzame energie sluit ook goed aan bij de wens van ondernemers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het belang daarvan neemt toe: de maatschappelijke omgeving (consumentenorganisaties, milieuorganisaties, aandeelhouders) doet een steeds dringender beroep op bedrijven om duurzaam te ondernemen. Ook afnemers gaan steeds verder in het stellen van eisen op dit gebied. Door de energievoorziening te verduurzamen komen organisaties hieraan tegemoet. Tot slot draagt verduurzaming bij aan de waarde van het vastgoed.