Update Windpark Greenport Venlo

24 november 2017 – Op 28 september 2017 vond de informatiebijeenkomst plaats voor bewoners en belanghebbenden rondom het Windpark Greenport Venlo. Deelnemers kregen de gelegenheid om in vier rondes vijf verschillende presentaties te bezoeken. Ongeveer 200 mensen lieten zich bijpraten over onderwerpen als geluid en slagschaduw, landschaps- en natuureffecten en veiligheid. Ook de mogelijkheden tot participatie die Etriplus in samenwerking met de energiecoöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas) initieert, kwamen aan bod.

Meer informatie

De presentaties van 28 september zijn terug te vinden op de website (www.etriplus.nl/wind, onderaan de pagina bij documenten). Hier staan ook de posters die zijn getoond op de informatiemarkt en een verslag van de bijeenkomst door communicatiebureau Relevant Rohlof. Het verslag schetst een beeld van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen. Verder zijn op de website veelgestelde vragen en antwoorden te vinden.

Na de informatieavond hebben wij gereageerd op een aantal vragen die via de reactieformulieren zijn gesteld. Ook hebben wij visualisaties van het windpark vanaf een eigen gekozen adres naar bezoekers verstuurd. Daarnaast was er eind oktober een excursie met een groepje geïnteresseerden naar de windmolens in Neer, waarvoor zij zich hebben opgegeven tijdens de informatiebijeenkomst.

Verdere procedure

De informatiebijeenkomst vond plaats in de zienswijzentermijn van zes weken. Belanghebbenden konden vanaf 15 september tot en met 26 oktober hun bezwaar indienen tegen de plannen voor het windpark bij de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Beide gemeenten zijn nu bezig met het beantwoorden hiervan. De reactie op de binnengekomen zienswijzen wordt opgeschreven in een Nota van Zienswijzen. De beantwoording kan zijn dat de zienswijze aanleiding geeft om het bestemmingsplan aan te passen, of een uitleg waarom de zienswijze niet leidt tot aanpassing. De gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas behandelen de bestemmingsplannen en de Nota Zienswijzen in het kader van de vaststelling in februari 2018. Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op met Yoeri Schenau (y.schenau@etriplus.nl).