Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

12 december 2017 – Naar aanleiding van het advies van de (onafhankelijke) Commissie voor de milieueffectrapportage op 20 november 2017 is een aanvulling op het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Etriplus heeft de Commissie gevraagd deze aanvulling te beoordelen. De aanvulling op het MER geeft informatie over de veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan de plaatsing van turbines in het afgevallen zoekgebied tussen de Greenportlane en de Grubbenvorsterweg, mogelijke maatregelen ter voorkoming van vleermuisslachtoffers en beperking van hinder door obstakelverlichting.

De Commissie m.e.r. heeft geconcludeerd dat het aangevulde MER alle essentiële informatie bevat over de milieueffecten van het windpark. De gemeenten Horst aan de Maas en Venlo kunnen het milieubelang op basis van het opgestelde MER (inclusief de aanvulling) volwaardig meewegen in het besluit over Windpark Greenport Venlo.

Klik hier voor het advies van de Commissie m.e.r.