Informatieavond op 28 september

6 september 2017 – Op donderdag 28 september organiseert Etriplus opnieuw een informatieavond over het voornemen een windpark te realiseren in Greenport Venlo. De avond wordt gehouden in de Maashof (Maashoflaan 1, Venlo). De avond organiseren we samen met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo en de energiecoöperaties Reindonk Energie en Samenstroom.

U krijgt informatie over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de uitkomsten van het milieuonderzoek. Ook vertellen we u hoe u kunt participeren in het windpark.

De avond begint om 18.30 uur. Vanaf 19.00 tot 20.35 uur zijn er inhoudelijke sessies die u kunt bijwonen over de thema’s participatie, geluid & slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. Afhankelijk van uw interesse kunt u één of meerdere sessies bijwonen. In de sessies praten wij u bij over het wettelijke kader waarmee we rekening hebben te houden, de effecten van het windpark en eventuele maatregelen die we nemen om de effecten te beperken. In de centrale ruimte bevindt zich de informatiemarkt. Tijdens en na de sessies is het daar mogelijk om uw vragen te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.