Over Etriplus

 

Etriplus is het energieontwikkelbedrijf voor Greenport Venlo; de bedrijventerreinen voor handel, logistiek, agro en voeding ten noordwesten van Venlo. Etriplus helpt bedrijven en andere organisaties in dit gebied hun energievoorziening duurzaam te maken. Dat doen we door met bedrijven energieconcepten te ontwikkelen, deze met elkaar te verbinden en vernieuwende oplossingen aan te dragen.

Vaak zijn dat oplossingen die ondernemers op individuele basis niet kun-nen realiseren, maar die vanuit een gezamenlijke aanpak wél mogelijk zijn. Oplossingen die ondernemers veel voordelen opleveren en helpen onze doelen op de lange termijn te realiseren: we willen dat Greenport Venlo op den duur alle energie zelf opwekt en dat dit voor minimaal 40 procent op duurzame wijze gebeurt.