Windpark Greenport Venlo komt er!

17 oktober 2018 – Er komen 9 windturbines in Greenport Venlo, parallel aan het spoor Venlo-Eindhoven. Gezamenlijk zullen de turbines stroom leveren vergelijkbaar met het elektraverbruik van circa 28.000 huishoudens. Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het provinciaal inpassingsplan voor het windpark vastgesteld. Ook hebben Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning voor het windpark verleend en heeft Etriplus bij het Rijk een verzoek om SDE+ subsidie ingediend.

Met de besluiten van de provincie Limburg komt er een einde aan de onzekerheid rondom de toekomst van het windpark. Er is nu een belangrijke stap gezet in de richting van daadwerkelijke realisatie van het grootste windpark van Limburg en verduurzaming van Greenport Venlo als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven.

Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 liggen de vastgestelde stukken ter inzage. In die termijn kunnen belanghebbenden beroep in dienen bij de Raad van State. De Raad van State zal naar verwachting uitspraak doen medio 2019.