Update Windpark Greenport Venlo 

13 juni 2018 – Begin maart heeft de Venlose gemeenteraad besloten niet in te stemmen met de plannen voor een windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73. De Provincie Limburg heeft daarop besloten de realisatie van het windpark alsnog mogelijk te maken via een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Doorgang van het windpark in Greenport Venlo is noodzakelijk om de provinciale taakstelling te realiseren: het opwekken van 95,5 MW vermogen aan windenergie vóór 2020. Zeker zo belangrijk is dat de geplande molens een eigen lokale energievoorziening vormen die past bij de regionale duurzaamheidsambities. Bovendien kunnen de mensen in de omgeving ook profiteren van de windmolens. Dat kan via de energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk, die zich samen met de provincie en ontwikkelaar Etriplus inzetten voor burgerparticipatie. In de komende periode vinden gesprekken plaats met diverse betrokkenen. De provincie zal hierin het voortouw nemen.


Procedure provinciaal inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het kan door de provincie worden vastgesteld voor ontwikkelingen in een bepaald gebied die van bovengemeentelijke, dus provinciale schaal zijn. Het gemeentelijke bestemmingsplan wordt dan buitenwerking gezet. De provincie stelt vooraf eerst een ontwerp-inpassingsplan op waarop men kan reageren. Het ontwerp voor het windpark ligt vanaf 13 juni voor zes weken ter inzage op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken ter inzage bij de Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas en in het Gouvernement te Maastricht. Tot en met 24 juli kunt u uw mening geven over dat ontwerp door bij de provincie een zienswijze in te dienen. 

Meer informatie 

–           www.ruimtelijkeplannen.nl: voor het raadplegen van de digitale stukken met betrekking tot het ontwerp-provinciaal inpassingsplan      onder identificatienummer NL.IMRO.9931.PIPWPGV-ON01.

–           www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen: bekendmaking van de ontwerp-omgevingsvergunning.

–           www.limburg.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie: algemene informatie over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning.