Provincie stelt inpassingsplan op voor Windpark

12 april 2018 – Na het teleurstellende besluit van de gemeenteraad van Venlo om de benodigde bestemmingsplannen voor het windpark niet vast te stellen hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten om voor het windpark een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van de provincie.