Windpark Greenport Venlo komt er!

Windpark Greenport Venlo komt er! 17 oktober 2018 – Er komen 9 windturbines in Greenport Venlo, parallel aan het spoor Venlo-Eindhoven. Gezamenlijk zullen de turbines stroom leveren vergelijkbaar met het elektraverbruik van circa 28.000 huishoudens. Provinciale Staten... Lees meer

Update Windpark Greenport Venlo

Update Windpark Greenport Venlo  13 juni 2018 – Begin maart heeft de Venlose gemeenteraad besloten niet in te stemmen met de plannen voor een windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73. De Provincie Limburg heeft daarop... Lees meer

Open brief aan Statenleden inzake windpark

Open brief aan Statenleden inzake windpark 25 mei 2018 – Het is een bijzondere tijd. De opwarming van de aarde is een feit en we zien de eerste effecten om ons heen. De voorspellingen zijn somber en dwingen ons tot maatregelen. Het afbouwen van het... Lees meer

Provincie stelt inpassingsplan op voor Windpark

Provincie stelt inpassingsplan op voor Windpark 12 april 2018 – Na het teleurstellende besluit van de gemeenteraad van Venlo om de benodigde bestemmingsplannen voor het windpark niet vast te stellen hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten om voor het... Lees meer

Venlo krijgt grootste zonnepanelendak van Nederland

KiesZon krijgt opdracht plaatsing 28.000 zonnepanelen Rosmalen, 21 maart 2018 – Begin april start de realisatie van het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. Ruim 28.000 zonnepanelen zullen geplaatst worden op het dak van een distributiecentrum in... Lees meer

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Toetsingsadvies Commissie m.e.r. 12 december 2017 – Naar aanleiding van het advies van de (onafhankelijke) Commissie voor de milieueffectrapportage op 20 november 2017 is een aanvulling op het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Etriplus heeft de Commissie... Lees meer

Update Windpark Greenport Venlo

Update Windpark Greenport Venlo 24 november 2017 – Op 28 september 2017 vond de informatiebijeenkomst plaats voor bewoners en belanghebbenden rondom het Windpark Greenport Venlo. Deelnemers kregen de gelegenheid om in vier rondes vijf verschillende presentaties... Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst met energie-coöperaties getekend

Samenwerkingsovereenkomst met energie-coöperaties getekend 19 september 2017 – Na een jaar van voorbereidende gesprekken hebben wij op 15 september 2017 de samenwerking bekrachtigd met energie coöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas).... Lees meer

Rectificatie afbeelding windpark

Rectificatie afbeelding windpark 15 september 2017 – Op 15 september 2017 hebben wij in de Blerickse Krant en De Schakel een update geplaatst over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het windpark. Helaas is de verkeerde afbeelding geplaatst. Via deze link... Lees meer

Informatieavond op 28 september

Informatieavond op 28 september 6 september 2017 – Op donderdag 28 september organiseert Etriplus opnieuw een informatieavond over het voornemen een windpark te realiseren in Greenport Venlo. De avond wordt gehouden in de Maashof (Maashoflaan 1, Venlo). De avond... Lees meer