Advies Commissie m.e.r. over NRD Windpark

21 april 2017 – In februari en maart heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Hierin heeft Etriplus de scope van het milieuonderzoek en milieueffectrapport uiteengezet. De Notitie is ter advisering voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij heeft op 20 april 2017 haar advies uitgebracht. De Commissie concludeert onder andere dat de voorgestelde inrichtingsalternatieven een goede basis bieden voor het milieueffectrapport. Wel adviseert de Commissie een optimalisatiestap in te bouwen op basis waarvan een nadere afweging kan worden gemaakt tussen energieopbrengst enerzijds en vermindering van de druk op de omgeving anderzijds.

Inloopavond druk bezocht

6 maart 2017 – Donderdag 23 februari lieten ruim circa 90 mensen zich informeren over Windpark Greenport Venlo. Zij bezochten de inloopavond in de Innovatoren. Etriplus, de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, provincie Limburg en de energiecoöperaties Samenstrook en Reindonk Energie hebben de inloopavond georganiseerd. Aanleiding was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die tot en met 9 maart ter inzage ligt. Medewerkers van de provincie, gemeenten energiecoöperaties en de initiatiefnemer gaven een presentatie over het windpark, de NRD, de verdere procedure en de mogelijkheden voor sociale en financiële participatie.

 

Notitie reikwijdte en detailniveau voor het windpark ter inzage

26 januari 2017 – In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt het voornemen voor het ontwikkelen van het windpark toegelicht. In de notitie staat welke milieuaspecten worden onderzocht in de milieueffectrapportage die voor dit windpark wordt opgesteld.

De publicatie van de NRD is de formele start van de procedure van de milieueffectrapportage voor het windpark. De NRD ligt van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 ter inzage bij de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Dit biedt inwoners en belanghebbenden de gelegenheid om te reageren op de voorgenomen ontwikkeling en de scope van het milieuonderzoek. Op 23 februari 2017 is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond in de Innovatoren (Sint Jansweg 15, Venlo). U bent van harte welkom.