Duurzaamheid en economie hand in hand in Greenport Venlo

Etriplus is het eigen energiebedrijf van Greenport Venlo. Het werkt aan de verduurzaming van de energievoorziening en de verbetering van de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied. Etriplus treedt vooral op als ontwikkelaar van duurzame energie-oplossingen.

Etriplus is in 2013 opgericht door de gebiedsontwikkelaar, de Development Company Greenport Venlo (DCGV), Alliander, ARCADIS Nederland, Greenchoice en Ekwadraat.

Zelfvoorzienend

Binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke mate van zelfvoorziening op het gebied van energie en water. Op energiegebied moet dit worden ingevuld door het (her)gebruik van gerecyclede materialen, besparingen in het ontwerp, hergebruik van restwarmte, duurzame energieopwekking en –levering. We verwachten dat ongeveer veertig procent van de energievraag binnen Greenport Venlo op duurzame wijze zal worden geproduceerd.