Hoe werken we?

 

Vaak neemt Etriplus zelf het initiatief om met bedrijven in gesprek te gaan over de verduurzaming van hun energievoorziening. Samen met ondernemers ontwikkelen we concrete energie-concepten en helpen we deze te realiseren. Etriplus is geen adviesbureau, maar een energie-ontwikkelaar. Etriplus heeft daarmee belang bij een succesvolle realisatie, aangezien daar haar verdiensten zitten. Als dat zinvol is, leggen we hierin de verbinding met andere ondernemers: door de energievraag van meerdere bedrijven als vertrekpunt te nemen, komen oplossingen in beeld die voor individuele ondernemers niet haalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een warmtenet.

Etriplus heeft alles in huis om innovatieve voorstellen te ontwikkelen en mee te denken over de financiële haalbaarheid. Als dat nodig is zorgen we dat kapitaal wordt aangetrokken om realisatie mogelijk te maken.. En wanneer ondernemers er zelf niet in slagen om het project te financieren, kunnen we ook hierin een rol vervullen. Bij solide, veelbelovende projecten zijn onze aandeelhouders bereid in projecten te investeren. In die gevallen is sprake van een leaseconstructie: de ondernemer betaalt een vast bedrag en is daarmee verzekerd van een vooraf omschreven prestatie (bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid zonne-energie, windenergie of led-verlichting). Service en onderhoud zijn dan in handen van Etriplus.

Etriplus werkt op een bedrijfsmatige manier aan het realiseren van een maatschappelijke doelstelling.