Hoe gaat het nu verder?

Wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het windpark? Hoe verloopt verder de procedure en wanneer kunt u participeren en deelnemen?

Procedure
Het inpassingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 15 november liggen de vastgestelde stukken ter inzage. In die termijn kunnen belanghebbenden beroep in dienen bij de Raad van State. De Raad van State zal naar verwachting uitspraak doen medio 2019. Wij verwachten dat de bouw van de windturbines in de tweede helft van 2020 zal plaatsvinden.

Leefbaarheidsfonds: welke leefbaarheidsprojecten gaan we uitvoeren?
De bewoners kiezen zelf waaraan het geld uit het leefbaarheidsfonds wordt besteed. Omwonenden kunnen straks een keuze maken uit verschillende thema’s. De verdeling van het budget over deze thema’s en de keuze van concrete projecten vindt plaats in 2019. Binnenkort krijgt u meer informatie over de manier waarop we dit gaan doen. De leefbaarheidsprojecten kunnen we uiteraard pas uitvoeren als Etriplus een investeringsbeslissing heeft kunnen nemen. Daartoe moet eerst het resultaat van een mogelijke uitspraak van de Raad van State worden afgewacht.

Financiële participatie: mee-investeren in het windpark
U kunt u zich al aanmelden als u financieel wilt participeren in het windpark. Dit doet u via een voorinschrijving. De energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk zijn hiervoor uw aanspreekpunt. U krijgt dan een voorlopig voorstel. Een definitieve inschrijving volgt als de realisatie van het windpark zeker is (na eventuele uitspraak Raad van State).