Hoe gaat het nu verder?

 

Wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het windpark? Hoe verloopt verder de procedure en wanneer kunt u participeren en deelnemen?

Procedure
Tot en met donderdag 26 oktober 2017 kunt u bezwaar maken tegen de ontwerpvergunning en het ontwerpbestemmingsplan door het indienen van een zienswijze bij de gemeente Venlo of Horst aan de Maas. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het (al dan niet aangepaste) bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het college van burgemeester en wethouders de vergunning verlenen (naar verwachting gebeurt dit het eerste kwartaal 2018). Daarna kunt u gedurende zes weken beroep te-gen de besluiten beroep instellen bij de Raad van State in Den Haag.

Leefbaarheidsfonds: welke leefbaarheidsprojecten gaan we uitvoeren?
De bewoners kiezen zelf waaraan het geld uit het leefbaarheidsfonds wordt besteed. Dit najaar kunt u als bewoner een keuze maken uit verschillende thema’s. De verdeling van het budget over deze thema’s en de keuze van concrete projecten vindt plaats in 2018. Dit najaar krijgt u meer informatie over de manier waarop we dit gaan doen. De leefbaarheidsprojecten kunnen we uiter-aard pas uitvoeren als zeker is dat het windpark er komt. Waarschijnlijk is dat eind 2018.

Financiële participatie: mee-investeren in het windpark
U kunt u zich dit najaar aanmelden als u financieel wilt participeren in het windpark. Dit doet u via een voorinschrijving. U krijgt dan een voorlopig voorstel. Een definitieve inschrijving volgt begin 2019, als de realisatie van het windpark zeker is (na eventueel beroep).