Burgerparticipatie: de omgeving profiteert mee

 

We willen graag dat omwonenden en bedrijven hun voordeel kunnen doen met het wind-park. Daarom richten we een leefbaarheidsfonds op en komen er mogelijkheden om mee te investeren in het windpark. De participatie voeren we uit met energie-coöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas).

Leefbaarheidsfonds
Een deel van de opbrengst van het windpark komt ten goede aan de buurtschappen in de directe nabijheid van het windpark. Er komt een leefbaarheidsfonds waarvoor ongeveer een half miljoen euro wordt gereserveerd (ervan uitgaande dat het windpark een vermogen krijgt van ongeveer 30 megawatt. Dit fonds gaat projecten financieren die de vitaliteit en leefbaarheid van de buurtschappen verbeteren. De inwoners doen zelf voorstellen voor projecten.

Mee-investeren in het windpark
Als bewoner of ondernemer kunt u uw financiële voordeel doen met het windpark. Via energie-coöperatie Samenstroom (Venlo) of Reindonk Energie (Horst aan de Maas) kunt u mee-investeren. Met uw investeringen hebben deze coöperaties de mogelijkheid om mede aandeelhouder te worden in het windpark. Hoe dichter u bij het windpark woont of gevestigd bent, hoe hoger het rendement. Daarnaast onderzoeken we nog of we via het windpark groene stroom kunnen aanbieden.